Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Vốn Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương, thưởng cạnh tranh

Mô Tả Công Việc

- Phát triển sản phẩm
+ Nghiên cứu, phân tích thị trường (R&D) đối với các sản phẩm huy động vốn từ thị trường tiền tệ, và thị trường vốn cho Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm hỗ trợ lãi suất, kinh doanh P2P, trái phiếu công ty phát hành,…
+ Xây dựng bộ tài liệu sản phẩm (Product Program) bao gồm: Đặc điểm cáu trúc sản phẩm, Khách hàng mục tiêu, Chính sách GTM, Chính sách Kênh bán, Nguyên tắc hạch toán doanh thu chi phí sản phẩm, nền tảng hạ tầng công nghệ phục vụ sản phẩm, các bộ quy trình SOP và các bộ tiêu chuẩn dịch vụ cho sản phẩm…
+ Xây dựng cấu trúc sản phẩm phù hợp với nhu cầu của công ty và đáp ứng nhu cầu của thị trường
+ Xây dựng đầu bài phát triển nền tảng và hệ thống giao dịch (platform) cho sản phẩm.
+ Xây dựng nền tảng dự liễu chuẩn phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm.

- Quản lý, vận hành sản phẩm
+ Thực hiện quote giá và đề xuất điều chỉnh giá định kỳ các sản phẩm phù hợp với thị trường, tình hình cung cầu.
+ Theo dõi, đánh giá hiệu quả, mức độ đáp ứng mục tiêu của sản phẩm.
+ Xử lý các thắc mắc của các sản phẩm
+ Tiếp nhận phản hồi từ phía khách hàng, đơn vị kinh doanh

- Sáng tạo, cải tiến sản phẩm
+ Định kỳ đánh giá (review) nhằm nhận diện các vấn đề của sản phẩm, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp
+ Liên tục nghiên cứu, cập nhật nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường để liên tục cải thiện về UI, UX của sản phẩm.
+ Phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu cùa KH và xu hướng thị trường.

- Marketing, truyền thông và đào tạo
+ Xây dựng nội dung đào tạo, marketing, truyền thông sản phẩm
+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc go to market sản phẩm

- Báo cáo
+ Thực hiện báo cáo sản phẩm định kỳ, bất thường cho lãnh đạo và các bộ phận liên

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
+ Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi, có chứng chỉ CFA/FRM.
+ Có 2-5 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính.
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS: tối thiểu 6.0, TOELF: tối thiểu 70, TOEIC: tối thiểu 700)

Địa Điểm Làm Việc

VCCI, Đào Duy Anh, Phuong Mai, Đống Đa, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích