Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst - BA) Toàn thời gian

419 Ngô Gia Tự, phường 02, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
3000$ - 5000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng theo dự án, Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm và Lương tháng 13
Bảo hiểm toàn diện, khám sức khoẻ định kỳ
Teambuilding Công ty hàng năm và du lịch nước ngoài

Mô Tả Công Việc

Vị trí Business Analyst (Chuyên viên phân tích nghiệp vụ) chịu trách nhiệm đảm bảo bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm hiểu rõ những yêu cầu của khách hàng hoặc nội bộ phía công ty; chịu trách nhiệm tạo và quản lý những tài liệu nghiệp vụ cần thiết của sản phẩm/dịch vụ/dự án. Cụ thể:
• Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
• Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
• Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh dánh các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), kịch bản chi tiết (Use case detail), ràng buộc nghiệp vụ (General Business Rules), bố cục sản phẩm (Wire frame),...
• Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
• Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
• Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
• Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
• Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
• Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
• Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến toán, kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương
• Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
• Kỹ năng giao tiếp tốt (4 kỹ năng)
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm đảm nhiệm vị trí BA
• Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu
• Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử sản phẩm phần mềm
• Có kiến thức sâu, kinh nghiệm về những quy trình, nghiệp vụ thông dụng liên quan đến kinh tế, tài chính, quản lý doanh nghiệp. Có kinh nghiệm, hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ liên quan đến việc kiến thức về mảng nghiệp vụ kinh doanh Bất Động Sản.
• Chủ động, cầu tiến trong công việc; dám nghĩ, dám làm
• Ưu tiên có kính nghiệm làm việc với hệ thống issue tracking: Jira, Azure DevOps… Có hiểu biết về Dynamic 365.

Địa Điểm Làm Việc

419 Ngô Gia Tự, phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích