Chuyên Viên Nhân Sự Toàn thời gian

Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
500$ - 530$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bảo hiểm, Thưởng kinh doanh
Được đào tạo, nâng cao chuyên môn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Mô Tả Công Việc

A. Vai trò và mục đích công việc:
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu chiến lược của công ty.
- Đảm bảo hoàn tất kịp thời các thủ tục nhân sự cần thiết cho người lao động (tiếp nhận, bổ nhiệm, đề bạt, thuyên chuyển, điều động, ký kết hợp đồng lao động, nghỉ chế độ, thôi việc…).
- Quản lý hệ thống thông tin nhân sự để đảm bảo cập nhật và cung cấp số liệu một cách liên tục, đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các nghiệp vụ hành chính nhân sự và quản lý khác.
- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng, cũng như thay đổi hành vi và thái độ làm việc cho người lao động.
- Đảm bảo công tác lao động tiền lương được thực hiện chính xác và kịp thời, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển lực lượng lao động có năng lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giải quyết các chế độ chính sách, khen thưởng, động viên và phúc lợi cho cán bộ công nhân viên kịp thời, chính xác và đúng hạn định nhằm tạo sự an tâm và gắn bó của người lao động.
B. Chức năng nhiệm vụ:
1. Công tác tuyển dụng nhân sự:
- Tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được giám đốc nhân sự xem xét và phê duyệt.
- Tìm kiếm và phát triển các kênh tuyển dụng có hiệu quả.
- Tham gia phân tích và đánh giá hiệu quả của từng kênh tuyển dụng.
- Tìm kiếm, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ ứng viên tiềm năng.
- Chuẩn bị, đăng thông báo tuyển dụng và theo dõi tình hình tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng.
- Giám sát tiến trình tuyển dụng và định kỳ báo cáo kết quả tuyển dụng cho các bộ phận.
- Tiếp nhận và và sàng lọc hồ sơ ứng viên dự tuyển.
- Lập danh sách phỏng vấn, liên hệ với ứng viên, bố trí phỏng vấn và tổng hợp kết quả phỏng vấn.
- Thông báo kết quả tới các ứng viên tham gia phỏng vấn.
- Trao đổi và đàm phán về mức lương cũng như các chế độ khác đối với ứng viên trúng tuyển.
- Thông báo cho nhân viên nhân sự về ứng viên trúng tuyển để thực hiện các thủ tục tiếp nhận.
- Gửi email giới thiệu nhân sự mới cho tất cả các phòng ban, bộ phận có liên quan.
- Tiếp nhận và bố trí nhân sự mới (gửi thư mời làm việc, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nhân sự, thông báo, phổ biến nội quy công ty, sắp xếp chỗ ngồi làm việc, in và phát thẻ nhân viên …).
2. Công tác đào tạo và phát triển năng lực:
- Lập danh sách, chuẩn bị tài liệu và lên lịch hướng dẫn hội nhập cho nhân sự mới tuyển dụng.
- Phối hợp với trưởng các phòng ban hướng dẫn hội nhập và đào tạo định hướng cho nhân sự mới.
- Tiếp nhận và tổng hợp nhu cầu đào tạo của các phòng ban.
- Hỗ trợ trưởng phòng lập kế hoạch đào tạo định kỳ hoặc tổng hợp nhu cầu đào tạo đột xuất.
- Tìm kiếm, liên hệ, đánh giá và đề xuất lựa chọn các tổ chức đào tạo có uy tín bên ngoài (đối với các hoạt động đào tạo bên ngoài) hoặc các giảng viên nội bộ.
- Lập, thông báo và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo căn cứ theo kế hoạch đã duyệt.
- Thu thập, lưu trữ và phổ biến các tài liệu đào tạo cho cán bộ công nhân viên.
- Lập danh sách tham dự các khóa đào tạo và lấy chữ ký xác nhận của người học.
- Thu thập và lưu giữ danh sách cán bộ công nhân viên tham dự đào tạo, bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ, phiếu nhận xét đánh giá... sau khi hoàn tất mỗi đợt đào tạo.
- Thông báo và phối hợp với các trưởng bộ phận trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên sau khi họ được đào tạo.
- Thu thập và tổng hợp các phiếu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sau khi đào tạo.
3. Công tác quản lý nhân sự và hợp đồng lao động:
- Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận.
- Tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự (bản cứng & bản mềm).
- Theo dõi và cập nhật các thông tin trong hồ sơ, lý lịch và hợp đồng lao động của cán bộ công nhân viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu nhân sự tổng hợp hoặc phần mềm quản lý nhân sự (nếu có).
- Tổng hợp, theo dõi, cập nhật và báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động và các biến động nhân sự (tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi chức danh công việc, bổ nhiệm, nghỉ dài hạn hoặc ngắn hạn, điều chỉnh lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật…).
- Cung cấp số liệu cần thiết về nhân sự để phục vụ cho việc phân tích và xác định biện pháp cải tiến cần thiết phục vụ mục đích quản lý nhân sự, tính toán lương, thưởng và các hoạt động khác.
- Dự thảo các quyết định về quản lý nhân sự (tiếp nhận, bổ nhiệm, thuyên chuyển, thôi việc…).
- Soạn thảo các công văn, thông báo có liên quan đến công tác quản lý nhân sự.
- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo lao động định kỳ và gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực lao động, theo đúng quy định của pháp luật.
- Tham gia phân tích về tình hình sử dụng nhân lực và đưa ra các đề xuất cải tiến cần thiết.
- Theo dõi và thống kê việc nghỉ phép, nghỉ chế độ, nghỉ việc riêng… của cán bộ công nhân viên.
- Theo dõi và thống kê việc tuân thủ giờ giấc làm việc của các cán bộ công nhân viên.
- Theo dõi, lập danh sách cán bộ công nhân viên sắp hết thời hạn hợp đồng lao động, thông báo và nhắc nhở các phòng ban để đánh giá và đề xuất tái ký hợp đồng lao động.
- Dự thảo, tổ chức ký kết, theo dõi và thực hiện các thủ tục gia hạn hợp đồng lao động.
- Hướng dẫn cán bộ công nhân viên thực hiện các thủ tục cần thiết khi chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của công ty và của pháp luật lao động.
- Phối hợp với các phòng ban định kỳ đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên để làm cơ sở cho các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và việc ra các quyết định nhân sự.
- Tổng hợp các dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc phân tích và định kỳ đánh giá kết quả công việc của cán bộ công nhân viên (6 tháng và hàng năm).
4. Công tác quan hệ lao động và truyền thông nội bộ:
- Theo dõi, tìm hiểu và báo cáo về tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản hồi của cán bộ công nhân viên.
- Tham gia đề xuất các biện pháp cần thiết để cải thiện các mối quan hệ lao động.
- Thực hiện các quyết định điều chỉnh về chế độ chính sách đã được phê duyệt để đảm bảo xây dựng và duy trì các mối quan hệ lao động hài hòa trong công ty.
- Tổ chức phỏng vấn nhân sự nghỉ việc, thu thập và tổng hợp các phiếu câu hỏi khảo sát nhân sự nghỉ việc để phục vụ việc phân tích và đề xuất điều chỉnh các chính sách đối với người lao động.
5. Công tác lao động tiền lương:
- Tìm hiểu, thu thập và tổng hợp thông tin về tình hình tiền lương trên thị trường lao động.
- Tổng hợp, thống kê, cập nhật và cung cấp các số liệu cần thiết để làm cơ sở xây dựng hệ thống thang bảng lương hoặc xác định tổng quỹ lương cho kế hoạch năm.
- Tham gia xây dựng hệ thống thang bảng lương và cơ cấu tiền lương phù hợp với từng khu vực chức năng (lương theo sản phẩm, lương theo hiệu quả kinh doanh...).
- Thực hiện thủ tục đăng ký thang bảng lương định kỳ với sở lao động tại địa phương.
- Kiểm tra và tổng hợp số liệu hàng tháng về ngày công, chỉ tiêu kinh doanh, sản lượng hoàn thành từ các phòng ban, bộ phận có liên quan để phục vụ cho việc tính lương hàng tháng.
- Cập nhật số liệu và tính toán các khoản lương, thưởng, phụ cấp, trích nộp bảo hiểm các loại, thuế thu nhập cá nhân... cho cán bộ công nhân viên đầy đủ, kịp thời và chính xác.
- Kiểm tra và đối chiếu các số liệu tính toán lương, thưởng với bộ phận có liên quan.
- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao các bảng tính lương, tính thưởng cho phòng tài chính kế toán để thực hiện các thủ tục chi trả lương, thưởng cho người lao động.
- Thông báo thông tin về thanh toán lương, thưởng cho các bộ phận và từng cán bộ nhân viên.
- Tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến chi trả lương.
- Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc và lập danh sách đề nghị điều chỉnh lương định kỳ cho cán bộ công nhân viên.
- Cập nhật thông tin về điều chỉnh lương vào danh sách nhân sự tổng hợp trên phần mềm.
6. Công tác chế độ chính sách và phúc lợi:
- Theo dõi, tính toán và lập danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, báo cáo tăng giảm hàng tháng gửi cho các cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Cập nhật thông tin về các chế độ bảo hiểm có liên quan vào cơ sở dữ liệu nhân sự tổng hợp trên máy tính hoặc phần mềm quản lý nhân sự (nếu có).
- Theo dõi, tính toán và lập danh sách trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Lập các báo cáo phát sinh hàng tháng theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
- Thực hiện các thủ tục về sổ BHXH và thẻ BHYT cho cán bộ công nhân viên (đăng ký sổ bảo hiểm xã hội, chốt sổ bảo hiểm xã hội, làm thẻ bảo hiểm y tế).
- Tham gia hướng dẫn, giải đáp và giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách.
- Làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) cho cán bộ công nhân viên hoặc khi có các đợt thanh tra, kiểm tra.
- Tham gia phổ biến và hướng dẫn CBCNV các quy định của pháp luật về chế độ chính sách.
- Tổng hợp số liệu về kết quả kinh doanh và tính toán thưởng hàng quý hoặc hàng năm.
- Phổ biến và hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên các quy định của pháp luật và của công ty về cơ cấu tiền lương, chính sách khen thưởng và các chế độ chính sách khác.
- Đề xuất và trình duyệt hỗ trợ tiền hiếu, hỷ và các khoản hỗ trợ khác cho cán bộ nhân viên.
- Trình kế hoạch và tổ chức thực hiện các chế độ tiền thưởng lễ, tết, quốc tế phụ nữ, v.v.
- Theo dõi và triển khai thực hiện các cơ cấu khen thưởng và động viên cán bộ công nhân viên.
- Chuẩn bị cơ cấu giải thưởng hàng năm và tổ chức sự kiện vinh danh cá nhân tiêu biểu.
- Tổ chức các sự kiện cho cán bộ công nhân viên (thăm quan, du lịch thường niên, hội nghị cán bộ công nhân viên cuối năm, liên hoan tổng kết hàng năm, ngày quốc tế phụ nữ…).
- Tìm hiểu, thu thập và báo cáo mọi thông tin liên quan đến cảm nhận của cán bộ công nhân viên đối với chế độ đãi ngộ và chính sách khen thưởng động viên của công ty.
C. Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động.
- Được hỗ trợ các phương tiện, trang bị và chi phí cần thiết để thực hiện công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Thời gian làm việc 44 giờ/tuần (được nghỉ tất cả các buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty (thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, giải thưởng cuối năm…).

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học, thuộc các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản lý lao động, quản trị doanh nghiệp, kinh tế, luật, khoa học xã hội hoặc tương đương.
2. Kiến thức và kỹ năng:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực.
- Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, có thể vận dụng tốt vào lĩnh vực quản lý nhân sự, lao động tiền lương và chế độ chính sách.
- Kiến thức cơ bản về các hệ thống tiền lương, tiền thưởng và có khả năng áp dụng vào công việc.
- Hiểu biết rõ về các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
- Khả năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc và xử lý tình huống tốt.
- Khả năng quan sát, nhìn nhận và đánh giá con người.
- Khả năng xử lý số liệu, sử dụng các hàm và công thức tính toán trên phần mềm Excel.
- Khả năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, trao đổi và truyền đạt thông tin tốt.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt
- Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn người khác.
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel...),
- Ưu tiên người đã từng sử dụng các phân hệ của phần mềm quản lý nhân sự.
3. Kinh nghiệm: tối thiểu từ 03 năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự
4. Tố chất cá nhân:
- Gần gũi, quan tâm, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người.
- Tinh tế, linh hoạt, mềm mỏng và khéo léo.
- Nguyên tắc, chuẩn mực và công bằng.
- Cẩn thận, trung thực, quan tâm đến chi tiết và chính xác.
- Có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, có thể làm thêm giờ (khi cần thiết).-

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích