Chuyên Viên Ngân Hàng - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm - CN Quảng Ninh Toàn thời gian

tầng 1,2,10,11 tòa nhà Tungshing Square, 2 Ngô Quyền, Hà Nội
600$ - 1000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Increament, Annual Leave = 18days
cơ hội đào tạo nước ngoài

Mô Tả Công Việc

A. Work locations: Quang Ninh Branch: Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
B. Job tittle:
- Credit Staff
More details will be given during the interview.

C. JOB BENEFIT
- Insurance Coverage
- Allowance & additional salary payment
- Salary Review Annually
- 18 days full paid leave per year
- Training & Development
- Annually Health Checkup

Yêu Cầu Công Việc

1. University degree in Economics, Finance, Banking.
2. Good skill of communication, good appearance.
3. Fluent in English (writing and reading).
4. Proficient in using office softwares.
5. Prefer candidates who are able to work immediately.
6. At least 3 years at banking industry

Địa Điểm Làm Việc

Số 18, Đường 25-4, Tổ 41 Khu 3, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích