Chuyên Viên Đầu Tư Investment Officer - CM - 17A Toàn thời gian

Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương, thưởng cạnh tranh

Mô Tả Công Việc

1. Đề xuất cơ hội đầu tư equity (niêm yết, chưa niêm yết):

- Đánh giá cơ hội tiềm ẩn trong tương lai dưới góc độ thay đổi của: ngành nghề (nhu cầu, chuỗi giá trị, công nghệ, chính sách), mô hình kinh doanh (giá trị sản phẩm, tổ chức sản xuất, giải pháp tài chính), khả năng thực thi (mô hình quản trị, chất lượng đội ngũ)
- Đánh giá rủi ro tiềm ẩn về các mặt: ngành nghề, mô hình kinh doanh, đạo đức quản trị
- Xây dựng phương án đề xuất đầu tư và bảo vệ trước các phản biện
2. Đánh giá sau đầu tư:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi vận động của doanh nghiệp qua thời gian
- Theo sát các biến động liên quan trọng yếu tới doanh nghiệp (ngành nghề, chiến lược, khả năng thực thi, rủi ro phát sinh…) nhằm đánh giá kịp thời tình hình thực tế
- Đề xuất phương án xử lý sau đầu tư
3. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

- Có thiên hướng và kỹ năng đánh giá các khả năng trong tương lai
- Có tư duy phản biện và thái độ thực tế
- Có tư duy khách quan, không thiên lệch
- Có đam mê được làm đầu tư
- 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư. Trong đó, kinh nghiệm về tổ chức kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán là một lợi thế.
- Tốt nghiệp đại học và có các chứng chỉ chuyên môn liên quan.

Địa Điểm Làm Việc

VCCI, Đào Duy Anh, Phuong Mai, Đống Đa, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích