Chuyên Viên Chính Phân Tích và Báo Cáo Rủi Ro Toàn thời gian

Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện các báo cáo Quản trị Rủi ro Toàn hàng (báo cáo Ủy Ban Quản Lý Rủi ro)
• Thực hiện các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và các đối tác liên quan (IFC, Moody’s)
• Kiểm tra dữ liệu và tính toán dự phòng, cung cấp thông tin/các báo cáo liên quan tới dự phòng theo yêu cầu.
• Tham gia xây dựng và rà soát kế hoạch ngân sách về NPL và dự phòng
• "Tham gia các dự án tích hợp, tập trung hóa, tự động hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu
• Phát hiện các vấn đề liên quan đến dữ liệu Quản trị Rủi ro và khởi tạo các sáng kiến/đưa ra các yêu cầu để cải thiện chất lượng dữ liệu
• Tham gia vào quá trình tự động hóa và rà soát báo cáo. "
• Tham gia dự án IFRS9 (Tính toán LGD, xây dựng và thử nghiệm phương pháp luận tính ECL, đánh giá tác động tài chính vv)
Quyền lợi:
• Lương cạnh tranh
• Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết (theo chính sách ngân hàng)
• Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại… (theo chính sách ngân hàng)
• Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc Được đánh giá từ hoàn thành trở lên (theo chính sách ngân hàng)
• Ngày phép: 16 ngày/năm
• Bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe VPCare, các chế độ BH theo luật lao động
• Quyền lợi về đào tạo: tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Học viện VPbank

Yêu Cầu Công Việc

1. Về trình độ kinh nghiệm:
• Có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng, trong đó có 1 năm về phân tích rủi ro hoặc MIS
• Am hiểu pháp luật liên quan đến tín dụng ngân hàng, có hiểu biết về các thông lệ quốc tế liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng
2. Kiến thức:
• Có kiến thức trong quản lý rủi ro & tín dụng , hiểu biết pháp luật VN & các thông lệ quốc tế về QLRR
• Có kiến thức trong phân tích ngành, biến động kinh tế
• Có hiểu biết về thị trường tài chính ngân hàng của VN
3. Kỹ năng:
• Giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo
• Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin
• Có khả năng lập luận và phản biện

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích