Chuyên Viên Cao Cấp Thẻ Tín Dụng Toàn thời gian

Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Mô Tả Công Việc

- Phát triển sản phẩm mới:
-Nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm mới
- Lập thời gian biểu và các sản phẩm cụ thể cho các dự án/ kế hoạch/ nhiệm vụ
- Phối hợp với IT để mô tả yêu cầu sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm mới
- Phối hợp với Ban quản lý Pháp chế/ Ban quản lý Quy trình để ban hành quy định và quy trình cho sản phẩm mới
- Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các sự kiện / chiến dịch cho sản phẩm mới
- Theo dõi các dự án của các phòng ban
- Cập nhật với lãnh đạo về tiến độ/ tình trạng các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh
- Đề xuất thay đổi,
- Trao đổi thông tin giữa các phòng ban/đơn vị để cập nhật kịp thời các hoạt động, tránh các dự án bị trùng lặp và tối ưu hóa các nguồn lực của bộ phận.

Phát triển chương trình cho thẻ mới:
- Nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng để đề xuất các các chương trình thu hút mở thẻ
- Lập thời gian biểu và các sản phẩm cho các dự án/ kế hoạch/ nhiệm vụ
- Phối hợp với các phòng ban/ đơn vị để triển khai chương trình cho thẻ mới
- Theo dõi các dự án của các phòng ban
- Báo cáo với lãnh đạo về tiến độ/ tình trạng các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh
- Đề xuất thay đổi
- Trao đổi thông tin giữa các phòng ban/đơn vị để cập nhật kịp thời các hoạt động, tránh các dự án bị trùng lặp và tối ưu hóa các nguồn lực của bộ phận.
- Xây dựng mối quan hệ
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan như các phòng ban, đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp khác để hỗ trợ nhau trong việc phát triển sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:
- Bằng thạc sĩ, ưu tiên các khối ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tài chính
- Hiểu về chính sách tín dụng và rủi ro, sản phẩm thẻ và các dự án ngân hàng

Kĩ năng :
- Thành thạo Microsoft Office
- Phối hợp tốt về kiến thức sản phẩm/ quy trình và chính sách thẻ
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và kết nối tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề/ ra quyết định tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
- Khả năng làm việc chịu được áp lực cao
- Cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết
- Thành thạo tiếng Việt và Tiếng Anh

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích