Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Dữ Liệu và Hệ Thống Tài Chính Toàn thời gian

Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức cơ sở dữ liệu của toàn Khối tài chính
- Tham gia xây dựng/bổ sung/điều chỉnh/tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu của Khối tài chính và của toàn Ngân hàng
- Phối hợp với khối CNTT trong việc tổ chức/cải thiện/tối ưu hóa việc duy trì, lưu giữ, bảo đảm an toàn và bảo mật cho cơ sở dữ liệu;
2. Theo dõi và quản lý cơ sở dữ liệu của Khối tài chính, phân tích số liệu về tình hình kinh doanh thực tế
- Tham gia xây dựng/điều chỉnh các Quy chế nhập dữ liệu áp dụng trên toàn Ngân hàng; đồng thời theo dõi và quản lý việc tuân thủ các quy chế này (trên cơ sở phối hợp với các khối/phòng liên quan như khối CNTT, Trung tâm BIC ..);
- Tham gia thiết kế/bổ sung/điều chỉnh/tối ưu hóa sau đó quản lý hệ thống mã dùng trong các hệ thống của Ngân hàng;
- Tham gia quá trình xây dựng mô hình dữ liệu cho các dự án CNTT liên quan tới Khối tài chính, và các dự án nội bộ.
3. Khai thác cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu dữ liệu của các phòng ban của Khối tài chính
- Khai thác cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu đã được duyệt/ủy quyền từ Trưởng Phòng Quản trị dữ liệu & Hệ thống tài chính/Giám đôc Tài chính/Tổng Giám đốc;
- Xây dựng cơ chế kiểm soát sự chính xác của dữ liệu trước khi cung cấp;
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc xử lý dữ liệu (trong hoặc ngoài cơ sở dữ liệu) theo phê duyệt/ủy quyền từ Trưởng Phòng Quản trị dữ liệu & Hệ thống tài chính/Giám đôc Tài chính/Tổng Giám đốc;
- Phối hợp chặt chẽ với Tài chính quản trị trong các giai đoạn làm sạch dữ liệu, lập trình, tinh chỉnh và kiểm tra lịch sử các mô hình phân tích kinh doanh; tư vấn các công cụ hữu hiệu phân tích Big data và data mining nhằm chiết xuất thông tin có giá trị phục vụ đưa quyết sách của Ngân hàng.
5. Các công việc khác
- Và các công việc khác có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Tin học kinh tế, Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Am hiểu core banking T24 là lợi thế

Trình độ Tin học:
- Có kiến thức về CSDL (MS SQL, Oracle).
- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn, kỹ năng viết câu lệnh t-sql hoặc PL/SQL tốt.
- Có kiến thức về tuning performance câu lệnh và CSDL.
- Có kiến thức về hệ thống thông tin Ngân Hàng
- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình R, SAS, Python, phân tích big data, xây dựng mô hình thống kê, v.v. sẽ là một lợi thế
- Có kiến thức về các mô hình phân tích kinh doanh: mô hình dự báo - hàm hồi quy, cây quyết định, mạng nơ-ron nhân tạo, phân tích phân khúc, dự báo, tối ưu hóa, thống kê, v.v. là một lợi thế

**Lưu ý: Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Chỉ liên lạc với hồ sơ đạt yêu cầu

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích