Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Dữ Liệu và Quản Trị Kinh Doanh - QLTD - MSB - 1P081 Toàn thời gian

Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng
MSBcare
Môi trường làm việc

Mô Tả Công Việc

1. Quản trị hoạt động kinh doanh: Xây dựng và hoàn thiện công cụ quản trị hoạt động kinh doanh
2. Quản trị hiệu suất: Xây dựng và hoàn thiện các công cụ quản lý hiệu suất công việc Ngân hàng Quản lý tín dụng (NH QLTD)
- Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD.
- Phối hợp/hỗ trợ/triển khai/xây dựng hệ thống KPI và định kì thực hiện đánh giá KPI theo yêu cầu quản trị nội bộ của NH QLTD
3. Xây dựng, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh NH QLTD, hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.
- Đầu mối thực hiện/phối hợp/góp ý với các bên liên quan trong các công văn, biên bản.. trả lời các thắc mắc chung liên quan tới NH QLTD (nội bộ MSB/ra bên ngoài).
- Đầu mối tổng hợp/hỗ trợ các bên liên quan trong các nhiệm vụ cung cấp/tổng hợp thông tin/báo cáo chung phục vụ mục đích tuân thủ quy trình/ quy định.
- Góp ý/ đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng/quy trình quản lý rủi ro đối với các sản phẩm tín dụng cho Ngân hàng QLTD

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng;
- Sử dụng tốt công cụ Excel, SQL
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tại các vị trí về quản trị dữ liệu, phân tích kinh doanh
3. Kiến thức:
- Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng
- Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh

Địa Điểm Làm Việc

Ha Noi
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích