Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Chất Lượng Dịch Vụ Toàn thời gian

Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực - 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện hoạt động Cải tiến CLDV gồm:
- Cập nhật đầy đủ và thường xuyên các thông tin, dữ liệu báo cáo dịch vụ từ các nguồn như từ Đơn vị kinh doanh, từ 24/7,....để chủ động xây dựng các báo cáo phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ báo cáo lên Lãnh đạo Phòng CLDV. Từ đó đề xuất các giải pháp/dự án chương trình nhằm cải thiện/nâng cao CDLV
- Thực thi các dự án nâng cao CLDV, gia tăng trải nghiệm với Khách hàng dưới sự phân công của Lãnh đạo Phòng
- Chủ động thường xuyên liên hệ, phối hợp làm việc với các đơn vị dịch vụ khách hàng (các Phòng DVKH tại các Đơn vị kinh doanh), Phòng contact Center, Phòng QL và CTQT, Khối Kinh doanh.... nhằm tìm kiếm cơ hội cải tiến CLDV
- Trực tiếp thực hiện hoặc dẫn dắt thực hiện triển khai các cơ hội cải tiến về dịch vụ được phê duyệt
- Tham gia phát động và thực hiện các chương trình thi đua về CLDV (Best teller, Best Branch),
- Thực hiện công tác survey thăm dò ý kiến KH và tìm kiếm cơ hội cải tiến sản phẩm/dịch vụ (Customer feedback,…) dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng
- Tìm hiểu, cập nhật và nghiên cứu CLDV của đối thủ cạnh tranh để có bức tranh so sánh mức CLDV của VPB so với đối thủ cạnh tranh cũng như có thêm thông tin nhằm nâng cao CLDV của VPBank.
- Tham gia tổ chức các sự kiện/Hội thảo về Service Improvement và công cụ kết nối với các GĐ Dịch vụ khách hàng nhằm chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao CLDV
- Thực hiện “visit side” để trao đổi trực tiếp các Đơn vị Cung cấp dịch vụ trực tiếp từ đó có các đề xuất cải tiến CLDV kịp thời
- Chủ động nghiên cứu các «Thực hành tốt – Best Practise» về CLDV của các tổ chức trong và ngoài nước và đề xuất phát triển tại VPBank
- Tham gia nghiên cứu Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ cho hoạt động Đo lường CLDV
- Tham mưu, hỗ trợ cho Lãnh đạo Phòng, về công tác Đo lường CDLV và công tác Nâng cao CLDV nói chung
- Đề xuất các sáng kiến/cải tiến về qui định, qui trình, hướng dẫn nghiệp vụ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV P.CLDV
- Tham mưu, hỗ trợ cho Lãnh đạo Phòng trong việc điều hành, Quản lý và phát triển nhân sự bộ phận Đo lường CLDV
2. Trách nhiệm khác:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao theo định kỳ (tuần/tháng/quý) và định kỳ báo cáo cho Lãnh đạo Phòng phụ trách về kết quả công việc.
- Góp phần xây dựng môi trường làm việc, văn hóa tổ chức theo quy định của VPBank. Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc; Góp phần vào việc xây dựng, truyền đạt, và giữ vững các giá trị của Ngân hàng để có được một cách tiếp cận kinh doanh nhất quán trong toàn hệ thống.
- Tham gia các khóa đào tạo, các phong trào, chương trình nội bộ và bên ngoài; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Nâng Cao CLDV và Trung tâm Vận hành dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Chất lượng, Quản trị nhân sự, Tài chính, Ngân hàng,
- Trình độ Tin học: Cấp độ C
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
- Nắm vững kiến thức cơ bản Quản lý chất lượng dịch vụ, dịch vụ kháchh àng
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan (Quản lý Chất lượng, Dịch vụ khách hàng, Nghiệp vụ ngân hàng tại chi nhánh,...)
2. Kỹ năng:
- Thành thục 4 kỹ năng Tiếng Anh, giao tiếp Tiếng Anh tốt.
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, tổ chức thực hiện công việc khoa học.
- Khả năng sáng tạo, thiết kế các dự án/chương trình cải tiến hiệu quả
- Khả năng phân tích, đánh giá thực trạng CLDV tốt
- Khả năng báo cáo tổng hợp và excel tốt
- Khả năng soạn thảo văn bản tốt và có khả năng đào tạo/hướng dẫn/kèm cặp nhân viên đạt mục tiêu.
- Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích