Chuyên Viên Ban Kế Hoạch Đầu Tư Toàn thời gian

210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ BLĐ trong việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các bảng biểu, biểu đồ; phương pháp và chỉ tiêu phân tích … nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của Công ty theo định kỳ
- Hỗ trợ BLĐ trong các nghiệp vụ đầu tư bao gồm: mua bán và sáp nhập công ty, tái cấu trúc doanh nghiệp, và các nghiệp vụ khác liên quan đến việc quản lý công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
- Thực hiện các biên bản các cuộc họp HĐQT dự thảo nghị quyết Hội đồng quản trị
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự thảo chương trình Đại hội, chọn địa điểm họp, gửi thư mời họp cho cổ đông, dự thảo tờ trình, nghị quyết Đại hội, viết báo cáo thường niên v.v...)
- Lưu các chứng từ, văn bản liên quan đến ĐHĐCĐ/ HĐQT
- Lập phương án và tờ trình tăng vốn
- Làm đầu mối trong việc phát hành cổ phiếu, triển khai kế hoạch chi trả cổ tức
- Cập nhật hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm: bản điều lệ công ty, quy chế tài chính, quy chế quản trị, quy chế công bố thông tin và các hồ sơ phát sinh khác khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Số lượng tuyển dụng: 1
người.
-Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các trường có đào tạo chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, tài chính.
-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán, đầu tư.
- Am hiểu về lĩnh vực Quản trị Tài chính, chứng khoán
- Có chuyên môn nghiệp vụ Tài chính doanh nghiệp.

Địa Điểm Làm Việc

210 Trần Quang Khải
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích