Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nội Thất (Đi Làm Ngay) Toàn thời gian

Số 01, lô 5B, Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
1500$ - 3000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Phụ cấp ăn, ở, đi lại, các khoản phụ cấp khác

Mô Tả Công Việc

- Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý.
- Họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.
- Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).
- Kiểm soát các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.
- Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi)
- Kiểm soát cán bộ kỹ thuật thực thi công tác thông qua họp nội bộ định kỳ hoặc bất thường.
- Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kỹ thuật để giải quyết ngay các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.
- Họp cán bộ toàn công trường khi cần thông báo thông tin mới. Nên có họp định kỳ về tiến độ, phương thức triển khai thi công.
- Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
- Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán
- Tổ chức đời sống và sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ trên công trường.
- Liên lạc với chính quyền, an ninh địa phương, công tác dân vận trong quá trình thi công tại địa bàn.
Thực hiện các công việc liên quan khác

Yêu Cầu Công Việc

* Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực nội thất
- Làm tốt báo cáo và tờ trình, các văn bản liên quan
- Có năng lực điều hành công việc thi công ở công trường, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý công việc liên quan đến bên trong và bên ngoài dự án.
- Có chứng chỉ / chứng nhận bồi dưỡng Chỉ huy trưởng, chứng chỉ hành nghề.

Địa Điểm Làm Việc

Số 01, lô 5B, Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích