Business Development Executive / Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Toàn thời gian

Lô L9-14,Tầng L9,VincomCenter,72 LêThánh Tôn &45A LýTự Trọng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương: Tùy theo năng lực (15tr- 20tr)

Mô Tả Công Việc

- Research and develop company’s business relationship with potential new clients and turn this into increased business/ Nghiên cứu và phát triển mối quan hệ kinh doanh của công ty với các khách hàng mới tiềm năng và biến điều này thành công việc kinh doanh gia tăng
- Develop proposals to meet the client’s needs, concerns, and objectives/ Phát triển các đề xuất để đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm và mục tiêu của khách hàng;
- Identify opportunities for campaigns, services, and distribution channels to boost the increase of sales and business/ Xác định các cơ hội cho các chiến dịch, dịch vụ và kênh phân phối để thúc đẩy tăng doanh số và kinh doanh.
- Contacts and negotiates potential clients via email, phones and in person/ Liên hệ và thương lượng với khách hàng tiềm năng qua email, điện thoại và gặp trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree or above, base in Ho Chi Minh City/ Tốt nghiệp đại học trở lên, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
- More than 1- year experience related to Business Development/ Marketing/ Hơn 1 năm kinh nghiệm liên quan đến phát triển kinh doanh / tiếp thị. (Can be promoted to Manager in case of having relevant experience / Có thể cân nhắc lên vị trí quản lý nếu có kinh nghiệm phù hợp)
- Priority experience as a manager for competing apps/or experience in E-Commerce or have experience work with KOL , influencers, entertainment company/ Ưu tiên có kinh nghiệm làm quản lý cho các ứng dụng tương tự/ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử hoặc có kinh nghiệm làm việc với KOL, người có ảnh hưởng, công ty giải trí
- Team-oriented, motivated self-starter who thrives in a fast spaced, dynamic environment;
- English/ Chinese as a working language;

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh City, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích