Business Analysis (Freight Forwarding) Toàn thời gian

23 Street 8A, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonuses for big holidays (30/4, 2/9, 1/1,Lunar new year...), Extra Bonuses with an over target.
Health insurance, Travel, Health check, full salary for SI, Annual Increment.
Sales training in the countries of Ecu Network, World’s biggest LCL/FCL network

Mô Tả Công Việc

Daily Report:
- Chuẩn bị các báo cáo sản lượng của từng tuyến theo khách hàng yêu cầu của Salesman
- Chuẩn bị các báo cáo sản lựơng của từng khách hàng theo tuyến để Country Sales Manager review.
- Chuẩn bị danh sách khách hàng cũ của tuyến để Country Sales Manager review
- Chuẩn bị báo cái review sản lượng thực tế hàng ngày
- Chuẩn bị các báo cáo khác theo yêu cầu từ chi nhánh, văn phòng vùng
- Chuẩn bị các báo cáo/công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh/Tổng giám đốc

Weekly Report:
- Chuẩn bị volume report hàng tuần của từng salesman, gửi lại cho tất cả salesman và Country Sales Manager
- Tổng hợp các báo cáo hàng tuần từ salesman, hoàn thành báo cáo overall gửi lại cho văn phòng vùng
- Đánh giá KPI của salesman hàng tuần và gửi lại cho tất cả salesman và Country Sales Manager
- Cập nhật sản lượng các tuyến (theo yêu cầu Country Sales Manager) và ECU360

Monthly Report:
- Chuẩn bị báo cáo Global Account Support hàng tháng và gửi cho Country Sales Manager / Country Manager
- Thu thập, tổng hợp và gửi báo cáo Global Account Management/ Sales Performance Review cho Country Sales Manager / Văn phòng vùng
- Báo cáo sản lựơng hàng freehand của Salesman và gửi cho bộ phận HR.
- Chuẩn bị báo cáo performance của salesman, gửi lại cho văn phòng SIN, Country Sales Manager và bộ phận HR
- Đối chiếu sản lượng hàng tháng với OPS và xác nhận tổng sản lượng với kế toán
- Chuẩn bị các báo cáo/tổng hợp thông tin hàng tháng để Country Sales Manager họp với văn phòng vùng

Agent Visit:
- Sắp xếp lịch trình thăm khách hàng khi có Đại lý đến
- Chuẩn bị báo cáo sản lượng của khách hàng để Salesman/Đại lý review khi gặp khách hàng

Manage Global Contract:
- Quản lý lưu trữ Global Contract trên hệ thống
- Hỗ trợ các bộ phận trong việc kiểm tra Global Contact với TMT

Seek more cargo:
Hỗ trợ promote những cont direct hàng yếu mỗi tuần
- Gửi danh sách khách hàng đã từng book qua công ty những tuyến cần promote cho salesman để salesman liên lạc với khách hang

Other:

- Promote cho những dịch vụ mới của công ty
- Liên hệ bộ phận Marketing của vùng để làm flyers khi có dịch vụ mới/đẩy mạnh những dịch vụ hiện tại
- Gửi flyers đến Sales team/khách hàng
- Chuẩn bị báo cáo để Sales Manager tính budget năm sau
- Hỗ trợ bộ phận hàng xuất về việc cập nhật giá bán/giá mua lên hệ thống Topaz
- Hướng dẫn nhân viên mới về cách sử dụng hệ thống Topaz
- Phối hợp với tập đoàn các công việc liên quan đến Khảo sát NPA
- Nhận phản hồi của khách hàng và chuyển tiếp đến nhóm Bán hàng / nhóm OPS để kiểm tra với khách hàng
- Theo dõi với Sales team/OPS và cập nhật kết quả vào hệ thống
- Báo cáo với General manager/Country Sales Manager và Giám đốc chi nhánh
- Hướng dẫn nhân viên mới về cách sử dụng CRM365 để làm báo cáo/review sản lượng khách hàng
- Làm việc với team phụ trách CRM365 khi có lỗi phát sinh/phát triển thêm các chức năng mới trên CRM365
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến ECU360 (HCM)
- Làm việc với Salesman để giới thiệu ECU360 cho Khách hàng/hướng dẫn Khách hàng sử dụng ECU360
- Làm việc với team phụ trách ECU360 của vùng khi có lỗi phát sinh/phát triển thêm các chức năng mới trên CRM365
- Hỗ trợ chi nhánh khi cần thiết
- Báo cáo tiến độ thực hiện cho Country Sales Manager
- Hỗ trợ Salesman trong việc kiểm tra giá/xử lý một số lô hàng

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học khối Kinh Tế, Ngoại Thương, Hàng hải, hoặc Kỹ Thuật chuyên ngành liên quan Logistics, Hàng hải, vận chuyển.
• Mới tốt nghiệp (có kinh nghiệm trong lĩnh vực Shipping/Forwarding/Logistics là một lợi thế)
• Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm tốt
• Tiếng Anh khá

Địa Điểm Làm Việc

23 Street 8A, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích