Brokerage Rater / Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Toàn thời gian

18A Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Social insurance, health insurance, unemployment insurance
Annual health check-up, family days, year-end party and many training opportunities
Dynamic working environment with competitive remuneration.

Mô Tả Công Việc

KEY ACCOUNTABILITY
* Declare customs for import/ export shipments (translate goods description into Vietnamese, apply HS code, calculate D&T…)
* Submit declaration to Vnaccs system on time to get customs approval for release
* Work with customers to get required information/ document for customs declaration
* Deeply understand customs regulations on import/ export (HS code, government controlled goods…) for correct declaration and give consultant to customers when required
* Compile daily report accurately and legibly in order to provide information to management /others for service improvement and operation analysis
* Verify the correctness of declaration documents and compliance with Government regulations

----------------------
Khai báo hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu (giải thích hàng hóa sang tiếng Việt, áp dụng mã HS, tính toán thuế, phí hải quan
Gửi tờ khai đến hệ thống Vnaccs đúng thời hạn để được hải quan phê duyệt thông quan
Làm việc với khách hàng để có được thông tin / tài liệu cần thiết để khai báo hải quan
Hiểu sâu các quy định hải quan về xuất nhập khẩu (mã HS, hàng hóa do chính phủ kiểm soát) để khai báo chính xác và tư vấn cho khách hàng khi có yêu cầu
Lập báo cáo hàng ngày chính xác và rõ ràng để cung cấp thông tin cho ban quản lý / những người khác để cải thiện dịch vụ và phân tích hoạt động
Xác minh tính đúng đắn của các tài liệu khai báo và tuân thủ các quy định của Chính phủ

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENTS
University or College degree in foreign trade, international trade, international economics, logistics or supply chains
Knowledge of import / export
Have knowledge in Customs Law & Regulations. Experience with VNACCS system is a plus
1-2 years relevant experience in similar capacity. Experience from Brokerage agents is highly appreciated
Good computer literacy
Good oral & written communication skill in Vietnamese & English
Hard working, diligent, & self motivated
Able to work under pressure
Have teamwork attitude & problem solving skills
*** Successful candidates will have the opportunity to join the in-house training

----------------------
Bằng đại học hoặc cao đẳng về ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế quốc tế, hậu cần hoặc chuỗi cung ứng
Kiến thức về xuất nhập khẩu
Có kiến thức về các quy định, luật về hải quan. Có kinh nghiệm khai báo trên hệ thống VNACCS là một lợi thế.
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc ở đại lý hải quan sẽ được đánh giá cao
Khả năng dùng máy tính tốt
Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt tốt, có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
Chăm chỉ, cẩn thận, có động lực làm việc
Có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề
*** Nhân viên có cơ hội được tham gia vào các chương trình đào tạo trong công ty.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích