Branding and Communications Specialist Toàn thời gian

40 Cát Linh, Hà Nội
500$ - 1500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
Training opportunities
Travel opportunities

Mô Tả Công Việc

The branding and communications specialist is a demanding job that blends the skills of art direction, customer service, and advertising communications. The branding and communications specialist is responsible for working working directly with clients to enhance their products by developing a coherent, creative vision for the product, both its visual appearance and the customer-facing messaging. In short, the job is to develop brands and bring them to life. The successful candidate will be a creative, outspoken, risk-taker who loves working with people and has a strong understanding of the principles of design and a knack for crafting convincing advertising messaging. Experience with marketing is a must, and technical expertise is a plus. Our clients include large educational institutions, international health care brands, and apparel companies.

Vị trí làm Truyền thông và Thương hiệu là một công việc đòi hỏi kết hợp thành thạo kỹ năng tư duy nghệ thuật, chăm sóc khách hàng và truyền thông quảng cáo. Ứng viên được nhận sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để triển khai tầm nhìn xuyên suốt, sáng tạo cho sản phẩm, cả về mặt hình ảnh đến thông điệp khách hành muốn truyền tải. Tựu chung, đây là công việc phát triển thương hiệu và đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên sáng tạo, thẳng thắn, không ngại thử thách, giao tiếp tốt và có kiến thức cơ bản về thiết kế, hiểu biết về truyền thông và quảng cáo. Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế là điểm cộng. Đối tượng khách hàng của chúng tôi trải rộng từ lĩnh vực giáo dục, sức khoẻ/ y tế đến may mặc.

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications
- University degree in marketing, communications, public relations, art, design, advertising, or a related field.
- At least 2 years of experience in marketing, digital communications, media production, public relations or a related field.
- Superior written and verbal communication skills in English and Vietnamese. Please submit English test scores.
- Active on social media with a personal social media presence. Please submit your Instagram account or other social media.
- Self-starter with ability to work independently, set goals and meet deadlines, and work with enthusiasm, passion and creativity.
- Extremely detail-oriented with perfectionist tendencies; there is no sloppiness allowed.
- Familiarity with graphic design and video production software preferred (Adobe Creative Suite).
- Familiarity with Facebook advertising preferred.
- Connections with Vietnamese advertising industry preferred.

Duties
- Work directly with clients on the phone and in person on a daily basis.
- Advise clients on their marketing, branding, and advertising needs.
- Create and prepare brand guidelines and brand style guides.
- Assist with market research studies for clients and write reports.
- Participate in marketing strategy development and draft marketing plans.
- Manage multiple social media accounts and engage with users.
- Create content that achieves real, organic growth.
- Work with the graphic design team to build advertisements, including choosing photos and text.
- Manage digital advertising campaigns and track budgets, performance and conversions.
- Report to clients on campaign progress.

Yêu cầu
- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quan hệ Công chúng, Nghệ thuật, Thiết kế, Quảng cáo hoặc chuyên ngành liên quan;
-Có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông số, Media, Quan hệ Công chúng hoặc lĩnh vực liên quan;
- Kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt. Vui lòng cung cấp chứng chỉ tiếng Anh đã có;
- Có tài khoản đang hoạt động trên các mạng xã hội. Vui lòng gửi link tài khoản Instagram và các mạng xã hội đang dùng khác;
- Có khả năng làm việc độc lập, đặt mục tiêu và đúng deadlines, nhiệt tình, đam mê và sáng tạo với các công việc được giao;
- Cẩn thận, có trách nhiệm với từng chi tiết công việc;
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ hoạ và video (Adobe Creative Suite) là một điểm cộng;
- Biết chạy quảng cáo trên Facebook;
- Có hiểu biết về lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam là một điểm cộng.

Mô tả công việc
- Làm việc với khách hàng qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp;
- Tư vấn cho khách hàng về Marketing, thương hiệu và quảng cáo;
- Chuẩn bị các tài liệu định hướng thương hiệu;
- Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và chuẩn bị báo cáo cho khách hàng;
- Tham gia phác thảo và phát triển chiếc lược Marketing cho khách hàng;
- Quản lý các tài khoản trên mạng xã hội và tương tác với người dùng;
- Sáng tạo nội dung đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu tăng tương tác organic;
- Làm việc với bộ phận thiết kế đồ hoạ để thiết kế quảng cáo, giám sát khâu hình ảnh và thông điệp cho khách hàng;
- Quản lý các chiến dịch quảng cáo số và theo dõi ngân sách, hiệu quả của quảng cáo;
- Báo cáo khách hàng tiến độ chiến dịch.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích