Brand Manager Toàn thời gian

37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
40000$ - 55000$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

_ Manage 2 products and 1 to be launched, OTC product
_ Marketing plan and annual budget
_ Work with Sales team and interact with other department
_ Report to Sales and marketing Manager

Yêu Cầu Công Việc

_ FMCG or dermatology experience is preferable
_ Mordern Marketing: ATL/ BTL, digital marketing required

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích