Branch Business Development, Review & Support Staff Toàn thời gian

tầng 1,2,10,11 tòa nhà Tungshing Square, 2 Ngô Quyền, Hà Nội
300$ - 650$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Increament, Annual Leave = 18days
cơ hội đào tạo nước ngoài

Mô Tả Công Việc

1. Lead by example, managing a small team/ Quản lý, ví dụ như một nhóm nhỏ.
2. Developing the overall core business of the Bank mainly development of new products/promotions/campaigns/ Phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi chung của Ngân hàng, chủ yếu là phát triển các sản phẩm mới/ chương trình quảng bá/ khuyến mãi.
3. Executing strategic business plans/activities that supports business units to achieve set business targets/ Thực hiện các kế hoạch kinh doanh chiến lược nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh doanh đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.
4. Reviewing, analysing and monitoring business reports to identify business unit’s limitation for remedial measures to drive the Bank business growth/ Theo dõi, phân tích và giám sát các báo cáo kết quả kinh doanh để xác định các hạn chế của đơn vị nhằm có các biện pháp khắc phục giúp phát triển tình hình kinh doanh của Ngân hàng.
5. Responsible for handling the Sales & Marketing/Bancassurance operations/ Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Phòng Sales & Marketing/ Bancassurance.
6. Provide market information feedbacks/surveys to maintain business competitiveness/ Cung cấp thông tin khảo sát/ phản hồi từ thị trường nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của Ngân hàng.
7. Keep up to date with market trends and new developments for business improvement/ Cập nhật các xu hướng thị trường và những cải tiến mới nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh.
8. Arranging business meetings with business units/ Sắp xếp các buổi họp về kinh doanh cùng các đơn vị kinh doanh.
9. Other duties instructed by the Bank’s Management/ Các nhiệm vụ khác được phân công bởi Ban lãnh đạo Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

1. A Degree majoring in Business Administration/ Banking/ Finance/ Economic.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Ngân hàng/ Tài chính/ Kinh tế.
2. At least 2 years working experience in banking industry.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng.
3. Good command of English (spoken & written) with IELTS ≥ 6.5 or TOEIC ≥ 750.
Tiếng Anh thành thạo (cả nói và viết), tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEIC 750.
4. Familiar with Microsoft Office applications (Excel, Word, etc.).
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Excel, Word, vv).
5. General knowledge of business or retail banking, customer demands, banking products and services, SBV regulations and laws relating to lending or frontline operation.
Hiểu biết chung về kinh doanh hoặc ngân hàng bán lẻ, nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan tới hoạt động cho vay hoặc dịch vụ khách hàng.
6. Working experience in loan processing or frontline is an advantage.
Kinh nghiệm về xử lý khoản vay hoặc dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng là một lợi thế.
7. Able to multi task, work in a fast-paced environment and self-driven.
Có khả năng làm việc đa nhiệm, tự chủ, và trong môi trường nhịp độ nhanh.
8. Proactive with model leadership skills and a penchant for problem-solving and new challenges is an advantage.
Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và những thách thức mới là một lợi thế.

Địa Điểm Làm Việc

Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, Số 2, Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích