Assistant Director of Food & Beverage Toàn thời gian

1000$ - 1500$

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mô Tả Công Việc

âsaaad

Yêu Cầu Công Việc

adadsad

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích