Architect/kiến Trúc Sư Toàn thời gian

The Sun Avenue, SAV2, 23 Mai Chi Tho street, An Phu ward, District 2, HCMC
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Training on job and Competitive Salary
Accident insurance and compulsory insurance according law
Active and professional working enviroment

Mô Tả Công Việc

Core Tasks and Responsibilities:
• Tư vấn và thiết kế kiến trúc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Design and consultant of architectural according to Line Manager Direction
• Triển khai bản vẽ kỹ thuật theo các giai đoạn từ concept đến triển khai kỹ thuật

Implement the technical drawing from concept design to technical implementation
• Đảm bảo rằng tất cả các dự án được thực hiện theo tiêu chuẩn cụ thể, mã xây dựng

ojects are implemented according to specific standard, construction code
• Kiểm soát chất lượng và tiến độ theo dự án được giao

Quality Control and progress according to assigned project
• Chủ động hỗ trợ công việc đối với các đối tác và các phòng ban liên quan để giải quyết những công việc phát sinh;

Co-ordination with clients and relevant department to solve the arising issue
• Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan);

Complete tasks related to assigned job (store, delivery of drawings, attend meeting with clients or other departments)
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Thiết kế

Other duties are assigned by Line Manager

Yêu Cầu Công Việc

Requirement
• Tốt nghiệp đại học Kiến Trúc TP. HCM,

University qualification in Architecture
• Sinh viên mới ra trường; ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế các dự án nhà xưởng.

Fresh graduation; prefer for candidates with 01 year of experience in industrial projects.
• Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu bản vẽ bằng tiếng

English communication, priority for candidates are able to read and understand English drawings
• Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Autocad, Revit, SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona…

Proficiency with software packages such as AutoCAD, Revit, SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona, etc.
• Có khả năng thiết kế và tư duy tốt

Good design & thinking abilities
• Khả năng học hỏi nhanh và có tinh thần làm việc theo nhóm

Fast learner and team work spirit
• Có khả năng tổ chức tốt và quản lý công việc đúng thời gian đã đặt ra

Well organized and manage work successfully to meet the deadlines
• Địa điểm làm việc tại The Sun Avenue, quận 2, TPHCM

Working location at The Sun Avenue, district 2, HCMC

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích