ADM Assistant - Trợ Lý Hành Chính ( Administrative Assistant ) ( Know Chinese ) ( Hai Phong ) Toàn thời gian

Antrang T-Junction, Road10 Truongson Commune, An Lao District, Hai phong City, Vietnam
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Đánh giá xét duyệt nâng lương định kì, thưởng ngoại ngữ, hiệu quả công việc
14 ngày phép năm, Khám sức khỏe định kì
Cơ hội du lịch, giao lưu học hỏi và thăng tiến

Mô Tả Công Việc

1. Answer, filter, transfer calls, and message service.
2. Be responsible for visitor reception and notification.
3. Complete administrative work.
4. Assist in the delivery of documents, send and receive letters.
5. Be responsible for summarizing miscellaneous purchases.
6. Handle routine work

1. Trả lời, lọc, chuyển cuộc gọi, và tin nhắn đến các phòng ban lien quan.
2. Chịu trách nhiệm tiếp khách và tiếp nhận các thông báo.
3. Hoàn thành công việc hành chính.
4. Hỗ trợ việc giao tài liệu, gửi và nhận thư.
5. Chịu trách nhiệm tổng hợp việc mua hàng cho văn phòng.
6. Xử lý công việc thường lệ

Yêu Cầu Công Việc

- Detailed requirements will be discussed in the interview.

- Các yêu cầu cụ thể sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn.

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích