Accountant Manager - Urgent Toàn thời gian

QTSC Building 1, Quang Trung Software City, District 12, Ho Chi Minh
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Chăm sóc sức khỏe
Company trip

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng chiến lược tài chính, chính sách tài chính công ty
2. Lập ngân sách, theo dõi, phân tích và đánh giá việc thực hiện ngân sách
3. Thu thập, xử lý số liệu và lập báo cáo phân tích chi phí
4. Phân tích hiệu quả tài chính của toàn công ty, các bộ phận và từng khách hàng.
5. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính công ty, đưa ra ý kiến cảnh báo đối với những rủi ro, đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty
6. Tính và phân tích giá thành của từng dự án, từng khách hàng
7. Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị bao gồm: báo cáo dự toán, báo cáo thực hiện và báo cáo phân tích
8. Phối hợp với các bộ phận thu thập số liệu, phân tích và tham mưu cho Giám đốc công ty ra các quyết định liên quan đến ký kết hợp đồng, giá dịch vụ…

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế, ưu tiên ngành kế toán và có bằng thạc sỹ ngành tài chính.
2. Tuổi đời từ 35- 45 tuổi
3. Có kinh nghiệm làm công tác kế toán ít nhất 5 năm, trong đó có ít nhất 1 năm làm công tác kế toán quản trị hoặc công tác phân tích tài chính doanh nghiệp . Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí quản lý tài chính và công tác trong ngành sản xuất phần mềm
4. Có khả năng đảm nhiệm được vị trí CFO khi có yêu cầu
5. Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo ra các quyết định liên quan đến tài chính, kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro tài chính
6. Có các kỹ năng: dự báo, xây dựng kế hoạch tài chính, phân tích tài chính, kiểm soát chi phí, xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ, xây dựng hệ thống các chỉ báo cảnh báo rủi ro tài chính trong kinh doanh và triển khai thực hiện kiểm soát .
7. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phân tích tài chính và excel ứng dụng trong tài chính

Địa Điểm Làm Việc

Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích