Account Receivable Supervisor Toàn thời gian

Ho Tram, Xuyen Moc, Ba Ria Vung Tau
Thương lượng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Accident Insurance
Free shuttle bus
Free duty meals

Mô Tả Công Việc

Assist the Credit Manager or Finance Controller with supervising the accounts receivable function.

Trợ giúp cấp trên trong việc kiểm soát bộ phận kế toán phải thu.

Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.

Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.

Maintain up-to-date billing system

Duy trì, cập nhật hệ thống phát hành hóa đơn

Review the schedule of Accounts Receivable and their collection status.

Rà soát lịch thu nợ các khoản phải thu và tình trạng thu nợ

Review the reconciliation between General Ledger and sub-ledger and perform account reconciliations with customers

Kiểm tra đối chiếu số dư sổ cái và tài khoản con và thực hiện đối chiếu công nợ vơi khách hàng

Evaluating and communicating slow paying and bad debt accounts and implement correctional courses of action

Đánh giá và thông báo các khoản nợ chậm thu và các khoản nợ xấu và thực hiện các hoạt động cải tiến

Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

Review credit card transaction report.

Kiểm tra các báo cáo giao dịch liên quan đến thẻ tín dụng.

Researching and evaluating clients’ creditworthiness by referring from various reliable sources.

Tìm hiểu và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng bằng cách tham khảo các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác nhau.

Immediately report any information or problems regarding collection to the Credit Manager.

Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Quản lý Tín Dụng.

Providing suggestion on the improvement on the AR and credit process

Đưa ra ý kiến để hoàn thiện hơn quy trình phải thu

Communicate with customers via phone, email, mail or personally

Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email, thư tín hoặc cá nhân

Assist with month, quarter and year-end close

Hỗ trợ báo cáo tháng, quý, năm

Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

Protects organization's value by keeping information confidential.

Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

Perform other duties assigned by the superior.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Bachelor degree in Accounting & Finance.

Bằng cử nhân về lĩnh vực Kế toán & Tài chính.

Three year experience in related fields. Experience in supervisor level

Có 3 năm kinh nghiệm ở những lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm vị trí giám sát.

Well organized, hard-working, detail oriented, trustworthy, integrity, time management, team work, problem solving, and good communication.

Có khả năng tổ chức công việc tốt, chăm chỉ, cẩn thận, đáng tin cậy, quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt

Able to work in fast-paced environment

Có khả năng làm việc trong môi trường năng động

Proficient with Microsoft Excel, Word. Cenium system experience is preferred.

Thành thạo MS-Excel/ Word. Kinh nghiệm hệ thống Cenium là lợi thế

Prior hotel experience preferred.

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

Fluent in spoken and written English. Native Vietnamese.

Thông thạo ngôn ngữ Việt, Anh

Địa Điểm Làm Việc

Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Công việc tương tự

Việc làm bạn sẽ thích