We Have 26 Jobs For You

Export/ Import Staff

 • Kho vận, Dịch vụ khách hàng, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021

QA Staff - Garment Industry(Bắc Giang, Nam Định)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

QA Staff (Garment/textile)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Shipping Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên CSR / CSR Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lý Tài Chính – Kế Toán

 • Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư, Kế toán
 • 30/08/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (MR) (Ngành May Mặc)

 • Dệt may/Da giày, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

[Urgent] Garment Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (MR) (Ngành May Mặc)

 • Dệt may/Da giày, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021

[Urgent] QA Manager ( Làm Việc Tại Bắc Giang)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Coordinator – Điều Phối Viên (Ngành May Mặc)

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, Hoạch định/Dự án, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Production Control - Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

[Urgent] Garment Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

[Urgent] Garment Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

[Urgent] Garment Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

[Urgent] Garment Merchandiser

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên CSR / CSR Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Tuyển Shipping ( URGENT)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

QA (Garment Clothing)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021