We Have 80 Jobs For You

Maintenance Saff/ Nhân Viên Bảo Dưỡng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Maintenance Saff/ Nhân Viên Bảo Dưỡng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Production Control Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/10/2021

Design Engineering Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Safety Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Maintenance Staff (3 People)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Logistics Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

IT Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

Production Engineering Staffs

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Maintenance Staff (3 People)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Maintenance Staff (3 People)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

01 MFG Supervisor in Yen My, Hung Yen

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

01 HR Staff in Yen My, Hung Yen

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Accounting Staffs (1 Permanent , 1 Short-Term of 3 Months)

 • Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư, Kế toán
 • 30/08/2021

Maintenance Staff (2 People)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Production Engineering Staff (02 People )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

{Urgent} Safety Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất /PC Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021