We Have 261 Jobs For You

Nhân Viên Bộ Phận Kho

 • Kho vận, Vận chuyển/Giao nhận, Sản Xuất, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phòng Thiết Thiết Kế

 • Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Sản phẩm công nghiệp, Tự động hóa/Ô tô
 • 14/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Nam)

 • Cơ khí, Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phòng Mua Hàng (Nam)

 • Hoạch định/Dự án, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Linh Kiện (Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Nam)

 • Cơ khí, Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô
 • 14/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Chuyền

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Logistic

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Leader Nhóm Phòng Thiết Kế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng (Làm Việc Tại VSIP) - Nam

 • Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô, QA/QC
 • 30/08/2021