We Have 284 Jobs For You

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên Hành Chính

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật May

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Sale Director

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Dệt

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kế Toán Trưởng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật – Phòng RMG

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Purchasing Executive - Fabric/accessory

 • Bán lẻ/Bán sỉ, Bán hàng, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
 • 30/08/2021

Giám Đốc Nhà Máy

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên QC - Đãi Ngộ Hấp Dẫn

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Quality Assurance Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Kế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Technical Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021