We Have 25 Jobs For You

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/bảo Trì Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư (Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Giám Đốc Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Chứng Từ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư (Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phó Phòng Tài Chính - Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phó Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phó Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Đầu Tư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Trưởng Phòng Đầu Tư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021