We Have 160 Jobs For You

Trưởng Nhóm Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kết Cấu Thép

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Kinh Doanh (Lương Từ 8 - 20 Triệu)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Nhân Viên Kinh Doanh (Lương Từ 8 - 20 Triệu)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quản Đốc Phân Xưởng KCT

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên.

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chuyên Viên Quản Lý Công Nợ Đối Tác

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Quản Lý Dự Án – Nhà Máy Kết Cấu Thép

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên QA/QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kết Cấu Thép

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kỹ Sư – Thu Nhập Từ 12 – 20 Triệu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021