We Have 13 Jobs For You

Packaging Designer (carton Packaging)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Project Manager Print + Pack (Junior/senior)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Pre-Press Operator (Nhân Viên Chế Bản)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Project Manager Print + Pack

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Field Service Engineer (Mechatronics) *only Applications in English Will be Considered*

 • Điện/Điện tử, Công nghệ cao, Bảo trì/Sửa chữa
 • 30/08/2021

Thiết Kế Chế Bản

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Print & Pack Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Print & Pack Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Sales in Printing & Packaging

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

Production Manager In Rigid Carton Packaging

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021