We Have 55 Jobs For You

Sales Executive (Hanoi/hcm)_ Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

 • Bán hàng, Bán hàng kỹ thuật, Dầu khí
 • 30/08/2021

Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Production Engineer – Long Son Petrochemicals

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Operator Staff (Field / Lab)_ Dự Án Hóa Dầu Long Sơn Tại Vũng Tàu

 • Hóa học/Hóa sinh, Môi trường/Xử lý chất thải, Dầu khí
 • 30/08/2021

Management Trainee - Quản Trị Viên Tập Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 21/09/2021

Sales Manager ($2500 - $3000)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Payroll Consultant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

QA Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Food Sourcing Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

IT Specialist - Work At Ba Ria-Vung Tau

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Sales and Marketing Director (salary $10,000/month)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021