We Have 50 Jobs For You

Senior Graphic Designer (Trưởng Nhóm Graphic Design)

 • Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Sản phẩm công nghiệp
 • 30/08/2021

Chuyên Viên Hệ Thống Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

QA Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

QA Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trưởng Phòng Chất Lượng (QA Manager)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Senior QA Supervisor

 • Sản Xuất, Sản phẩm công nghiệp, QA/QC
 • 14/09/2021

Nhân Viên Thiết Kế 3D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Process Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Senior QA Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Process Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Giám Sát Phát Triển Sản Phẩm (Thiết Kế, In Ấn, Đóng Gói)

 • In ấn/ Xuất bản, Mỹ Thuật/Nghệ Thuật/Thiết Kế, Sản phẩm công nghiệp
 • 14/09/2021

Senior Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Thiết Kế 3D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021