We Have 9 Jobs For You

Marketing Manager (30 Years Old and up)

 • Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Bán lẻ/Bán sỉ, Marketing
 • 14/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh/ Floor Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

MD Manager (30 Years Old and up)

 • Bán lẻ/Bán sỉ, Bất động sản, Bán hàng
 • 14/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh/ Floor Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh/ Floor Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh/ Floor Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Chief Building Engineer ( Above 40 Age)

 • Xây Dựng, Xây dựng, Điện/Điện tử, Hoạch định/Dự án
 • 14/09/2021