We Have 171 Jobs For You

Production Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Trưởng Phòng Chất Lượng ( IQC, OQC )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu - Kinh Nghiệm Thanh Khoản (Epe - Liquidation)

 • Hàng hải, Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Nhân Viên Mua Hàng - Urgent (Up to $800)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT (System & AOI)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

[Thu Nhập 1200$ -1400$] Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Mảng Cơ Khí (Mecha - Technology Manager)

 • Cơ khí, Sản Xuất, Sản Xuất Hỗ Trợ, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021