We Have 250 Jobs For You

Trưởng Phòng Sản Xuất - Production Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Xưởng Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Điều Khiển Lập Trình

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên IT (Hệ Thống)

 • IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng, Tự động hóa/Ô tô
 • 14/09/2021

02 Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Jig (Ppe SP)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

02 Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Jig (Ppe SP)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

PC Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Nhân Viên Thiết Kế Máy Tự Động

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng QA

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

01 Nhân Viên Thiết Kế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Supervisor - Sửa Chữa/bảo Dưỡng Jig

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

QA Supervisor (fa/ca)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 22/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Nhà Cung Cấp

 • Sản Xuất, QA/QC, Sản Xuất Hỗ Trợ, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
 • 30/08/2021