We Have 127 Jobs For You

Export Staff (Ho Chi Minh)

 • Hàng hải, Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Freight Forwarding/ Sales Director

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Import Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Import Staff (HCM + Hai Phong)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Freight Forwarding/ Experienced Sales/ Open Salary

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Freight Forwarding/ Experienced Sales/ Open Salary

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Freight Forwarding/ Sales Director

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Freight Forwarding/ Sales Director

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Giao Nhận (Logistics- Consol) – HCM

 • Vận chuyển/Giao nhận, Hành chánh/Thư ký, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Export Staff - Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Admin/hr Staff (Fresh, Good English) Dist 7

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021