We Have 53 Jobs For You

Reservoir Engineer (Working At HCMC Office)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Lead Asset Integrity Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Petroleum Engineer (Working At HCMC Office)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Maintenance & Reliability Technician

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Geology Lead / Trưởng Nhóm Địa Chất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Instrument Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Instrument Technician

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Junior Geologist

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021