We Have 42 Jobs For You

Trưởng Phòng Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Giám Đốc Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận Khuôn

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Mạ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận Khuôn

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

02 Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận Antena

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận R&D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Bộ Phận R&D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Phòng R&D / Kỹ Thuật Chế Tạo

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Phòng Mua Hàng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (CS)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Hệ Thống ERP

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021