We Have 294 Jobs For You

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí (03 Người)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí - 7 Người

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Mới (Biết Tiếng Nhật)

 • Cơ khí, Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô
 • 30/08/2021