We Have 294 Jobs For You

Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí - 7 Người

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật (Tiếng Nhật N3)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Công Nhân Kỹ Thuật Khuôn Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Sản Xuất (08 Người)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Mới (Biết Tiếng Nhật)

 • Cơ khí, Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô
 • 30/08/2021

Công Nhân Kỹ Thuật - Đúc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn Đúc Nhựa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021