We Have 6 Jobs For You

Marketing Tổng Hợp (Lương Upto 15 Triệu)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 07/09/2021

Marketing Tổng Hợp (Lương Upto 18 Triệu)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 06/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiệc

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Tiệc (5 Nhân Viên)

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Tiệc (5 Nhân Viên)

  • Nhà hàng/Khách sạn, Bán hàng
  • 30/08/2021