We Have 24 Jobs For You

Trợ Lý Thương Mại

 • Bán hàng, Dịch vụ khách hàng, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021

Trợ Lý Kỹ Thuật - Lương Cơ Bản 10-15Tr + Thưởng

 • Điện/Điện tử, Tự động hóa/Ô tô, Bảo trì/Sửa chữa
 • 14/09/2021

Trợ Lý Thương Mại

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Đại Diện Thương Mại – Kỹ Thuật

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Đại Diện Thương Mại – Kỹ Thuật

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Đại Diện Thương Mại – Kỹ Thuật

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trợ Lý Thương Mại

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trợ Lý Thương Mại ( Mã Số Sal 03 )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 21/09/2021

Trợ Lý Kỹ Thuật

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Trợ Lý Kỹ Thuật ( Mã Số Tec 02 )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 21/09/2021