We Have 12 Jobs For You

HN - Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Dịch Vụ Giải Trí - Khối Sun World

 • Dịch vụ khách hàng, Marketing, Cấp quản lý điều hành
 • 14/09/2021

Trưởng Phòng Vận Hành Công Viên Nước

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Giám Đốc Đào Tạo & Phát Triển

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Giám Đốc Đào Tạo & Phát Triển

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Đà Nẵng-Trưởng Phòng Cảnh Quan Cây Xanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Phó Giám Đốc Phụ Trách Ẩm Thực

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021