We Have 60 Jobs For You

01 Nam - Nhân Viên Thiết Kế/ Designer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Asst Supervisor Production

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 13/09/2021

Production Cost Accountant/ Analyst

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

03 Nhân Viên QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Asst Supervisor Production

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/ Customer Service

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

General Affair Staff/ Nhân Viên Tổng Vụ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Horeca Sales Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/ Customer Service

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Sales Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 29/09/2021

Nhân Viên QA/ QC Beverage

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

01 Nam - Nhân Viên Thiết Kế/ Designer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021