We Have 24 Jobs For You

Urgent! - Garment Merchandiser and Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Warehouse Manager (Urgent)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Nhân Viên QA/ QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

QA Staff

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, QA/QC, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Quản Lý Bảo Trì - Ngành May Mặc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Urgent! - Garment Sample Operator ( Textile Field )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Urgent! - Garment Sample Operator ( Textile Field )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Quản Lý Bảo Trì - Ngành May Mặc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Urgent! - CAD & Pattern Design Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Urgent! - Garment Merchandiser and Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Urgent! - CAD & Pattern Design Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Inline QA/ QA Staff/ QC QA Inline/ Nhân Viên QA/ QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

05 Merchandiser

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, Sản Xuất Hỗ Trợ, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
 • 30/08/2021