We Have 20 Jobs For You

HR and Admin Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Trưởng Nhóm Làm Sơ Đồ ( Ngành May Mặc)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Nhân Viên IT

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Giám Đốc Hành Chính - Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

QA Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Compliance Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Trưởng Nhóm Hành Chính – Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên IT

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

IT Engineer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 13/09/2021

Nhân Viên Rập Mẫu - Sơ Đồ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Rập Mẫu - Sơ Đồ

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Giám Sát Kho và Đóng Gói

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Assistant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Nhân Viên Dập Mẫu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lý QC/ QA May Mặc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021