We Have 4 Jobs For You

Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Xi Măng- Sắt Thép

  • Xây Dựng, Xây dựng, Bán hàng, Bán hàng kỹ thuật
  • 30/08/2021

Giám Đốc Điều Hành Tại Nghệ An/ Hà Tĩnh - Công Ty TNHH Kim Khí Bắc Miền Trung

  • Hàng gia dụng, Xây Dựng, Xây dựng, Cấp quản lý điều hành
  • 30/08/2021

Nhân Viên Thị Trường Mảng Xi Măng- Sắt Thép

  • Bán hàng, Bán hàng kỹ thuật, Marketing
  • 30/08/2021

PGĐ Kinh Doanh Mảng Xi Măng- Sắt Thép

  • Xây Dựng, Xây dựng, Bán hàng, Cấp quản lý điều hành
  • 30/08/2021