We Have 60 Jobs For You

PR & Brand Manager

 • Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Truyền hình/Truyền thông/Báo chí, Marketing
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lý Chất Lượng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Xuất Nhập Khẩu - Tiếng Trung

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Vận Hành Máy Ipad

 • In ấn/ Xuất bản, Cơ khí, Bảo trì/Sửa chữa
 • 14/09/2021

Quản Lý Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Bảo Mật Thông Tin

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Quản Lý Đơn Hàng Opm

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Nhóm Pháp Chế

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư SMT ( Pe/ Re )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Điều Phối Kế Hoạch Sản Xuất PC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Quản Lý Chất Lượng- Tiếng Trung

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021