We Have 69 Jobs For You

Nhân Viên QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Kỹ Thuật Viên QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Thu Mua

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên HSE

 • Môi trường/Xử lý chất thải, Sản Xuất, An toàn lao động, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kế Hoạch

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Quản Lý Kho

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quản Lý Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên IT

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Bảo Trì

 • Điện lạnh/Nhiệt lạnh, Điện/Điện tử, Bảo trì/Sửa chữa
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kế Hoạch

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Quản Lý Chất Lượng – QC Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Quản Lý Chất Lượng – QC Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Nhân Sự (RBA Audit)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 10/09/2021

Quản Lý Line SMT/PBA

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021