We Have 227 Jobs For You

Senior PPIC Officer (Development Test Center)

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, Hoạch định/Dự án, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Color & Material Manager ( Newly Buil Factory in Dong Nai)

 • Hóa học/Hóa sinh, Dệt may/Da giày, Sản phẩm công nghiệp
 • 30/08/2021

Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Assistant Color & Material Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Preventive Maintenance Supervisor (Newly Build Factory in Dong Nai)

 • Xây Dựng, Xây dựng, Sản Xuất, Bảo trì/Sửa chữa
 • 14/09/2021

Purchasing Controller (Newly Build Factory in Dong Nai)

 • Kế toán, Sản Xuất, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận
 • 14/09/2021

Automation Leader (Newly Build Factory in Dong Nai)

 • Sản Xuất, Tự động hóa/Ô tô, Bảo trì/Sửa chữa, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Project Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

QA Manager ( Newly Built Factory in Dong Nai)

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, QA/QC, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Information Systems Assistant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Project Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Color & Material Manager (Newly Built Factory in Dong Nai)

 • Hóa học/Hóa sinh, Dệt may/Da giày, Sản phẩm công nghiệp
 • 14/09/2021

QA Manager (Salary Above $1000)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

QA Manager (Salary Above $1000)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Assistant Color Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Facility Maintenance Supervisor (Newly Build Factory in Dong Nai)

 • Xây Dựng, Xây dựng, Sản Xuất, Bảo trì/Sửa chữa, Sản Xuất Hỗ Trợ
 • 30/08/2021

Sales Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Sales Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021