We Have 10 Jobs For You

Nhân Viên Thí Nghiệm Ngành Sợi

 • Sản Xuất, Dệt may/Da giày, QA/QC
 • 14/09/2021

Nhân Viên Cơ Điện , Điện Tự Động Hóa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Thuật Sợi, Spinning

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Phòng Tổ Chức

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Phòng Tổ Chức

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Cơ Điện , Điện Tự Động Hóa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Sợi

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Sợi

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021